НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми госпожи и господа,

при заявяване на Вашето участие в Събитието, Ви молим да вземете предвид следната информация:

Заявяването за участие се извършва само он-лайн, с краен срок 18 юли 2019 г. (четвъртък), в секцията Регистрация

Настаняване в двойна стая е възможно само, ако посочите участника, с когото желаете да бъдете настанен/а.

Форумът ще се проведе в хотел „Рамада София Сити Център“. Конферентната част е в зала „Опал“, а празничната вечеря на 23 юли в зала „Рубин“.

Участието в събитието за експертите от общините (включително нощувка на 23 юли) ще бъде финансирано от изпълняван от Националното сдружение на общините проект и Централната избирателна комисия. Няма да бъдат поети транспортни разходи.

Ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в заявката си за участие и да заплатите сума в размер на 190 лева с ДДС за настаняване в единична стая с включено изхранване като това на участниците (без кафе-паузи).

Сумите се превеждат на следната банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД, София Главен офис,
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
НСОРБ-Актив ЕООД
 

За въпроси и уточнения по настаняването:

g.kolev@namrb.org, тел. 02/9434 467, 0882 037 751