Програма на събитието

Принтирай

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А

ПЪРВИ ДЕН, 23 юли (вторник)

12.00-13.30   Регистрация на участниците (фоайе пред зала „Опал“)

12.30-13.30   Обяд (ресторант „Меридиен“)

13.30-14.00   Откриване

 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Стефка Стоева, председател на ЦИК

14.00-15.00   Дискусионен форум – първи панел:

 • Установени пропуски и изводи от произведените избори за членове на Европейки парламент
 • Дискусия

С участието на членовете на Централната избирателна комисия

Модератор   София Янчева, секретар на община Благоевград

15.00-15.30   Кафе пауза (ресторант „Меридиен“)

16.00-17.30   Дискусионен форум – втори панел

 • Промените в Изборния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това промени в организационно-техническата подготовка на предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове
 • Ангажименти и отговорности на общините по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори
 • Дискусия

С участието на членовете на Централната избирателна комисия

Модератор   София Янчева, секретар на община Благоевград

18.30   Вечеря (зала „Рубин“)

ВТОРИ ДЕН, 24 юли (сряда)

09.00-11.00   Дискусионен форум 3:

 • Централизирани регистри, в които общините ще попълват своите данни. Видове регистри и срокове за създаването им. Ангажименти и отговорности на общините по изпълнението на предвидените мерки актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление на Република България за периода 2019-2023 г. и на Пътната карта за нейното изпълнение;
 • Открити въпроси, свързани с осигуряването на условия за предоставянето на електронни услуги и служебният обмен на информация между администрациите;
 • Платформата за достъп до обществена информация – функционалност и възможности
 • Необходимите стъпки за актуализация на паролите за достъп до ИС „Единство 2“ на Нотариалната камара след произвеждането на местните избори

С участието на Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ и Ради Куртев, експерт в дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“, Държавна агенция „Електронно управление“; Мария Цанкова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, АМС; Нотариалната камара (очаква се потвърждение)

Модератор   Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ

11.00-11.30   Кафе пауза

11.30-13.00   Дискусионен форум 2:

 • Открити въпроси по проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС относно държавната служба
 • Промените в Наредбата за административното обслужване и на приложенията към нея и в Наредбата за административния регистър;
 • Представяне на обобщени данни от извършения анализ на нормативната уредба, свързан с вменени ангажименти на кметовете на общини и общинските съвети по проект „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”;

С участието на Ваня Новакова и Емилия Александрова, държавни експерти в дирекция „Модернизация на администрацията“, АМС; Венцеслав Кожухаров, експерт „Електронно управление“ и Нели Стайкова, експерт „Общинска администрация“, НСОРБ; Станка Делчева, Агенция „Стратегма“

 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

юли 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Национална среща на секретарите на общини - ден 1/2
 • 24
  Национална среща на секретарите на общини - ден 2/2
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4