Четвърта Национална среща на секретарите на общини

За събитието

ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНИ, се организира от Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив. Събитието ще се състои от 3 до 5 юли 2019 г. в партньорство с община Видин, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на форума.

Целта на Срещата е в диалог с централната администрация да се дискутират казуси и да се търсят решения на множеството въпроси и специфични проблеми свързани с ангажиментите на общинските секретари за подобряване работата на местната администрация.

Събитието си поставя за задача да подкрепи усилията на общините за оптимизиране на действията им за усъвършенстване и модернизиране на управляваните от тях публични услуги в интерес на гражданите и местния бизнес.

Покани за участие в Срещата са изпратени до дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет, Държавна агенция „Електронно управление“, Централната избирателна комисия и Нотариалната камара.

Акценти в програмата на Срещата:

 • Проблеми и перспективи в развитието на администрацията и предоставянето на публични услуги: предвижданите промени и изменения в АПК и други нормативни актове, свързани с административното обслужване;
 • Проверки с „таен клиент“ като мерки за по-добро административно обслужване;
 • Функционалност и възможности на Платформата за достъп до обществена информация;
 • Ангажименти и отговорности на общините по изпълнението на предвидените мерки в проекта за Актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление на Република България за периода 2019-2023 г. и на Пътната карта за нейното изпълнение
 • Осигуряване на условия за предоставянето на електронни услуги и служебен обмен на информация между администрациите – напредъкът в регистровата реформа;
 • Организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори;
 • Представяне на добри практики от домакина – община Видин.

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

юни 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 1/3
 • 28
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 2/3
 • 29
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 3/3
 • 30